Actievoorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘2022 kopjes koffie tijdelijk gratis' actie (verder te noemen: de "Actie") van Fortune Coffee B.V. en de daarbij aangesloten franchiseondernemers (verder te noemen: "Fortune Coffee").
 2. De Actie loopt van 1 februari 2022 t/m 30 april 2022 (verder te noemen de "Actieperiode").
 3. Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen of rechtspersonen die in het kader van zakelijke dienstverlening bij de Nederlandse Kamer van Koophandel zijn ingeschreven, in het bezit zijn van een Kamer van Koophandel nummer en actief een bedrijf exploiteren (verder te noemen: de "Deelnemer").
 4. Met de Actie ontvangt de Deelnemer bij aanschaf van een koffieautomaat (m.u.v. een Modesto Capsuleautomaat) het equivalent van 2022 koppen zwarte koffie gratis.
 5. De Actie geldt bij aanschaf van een Passio Solo, Passio Sultasto, Passio Maestro, Passio Largo, Cadenza Touch, Cadenza Touch FM, Cadenza Touch Compact, Cadenza Compact, Cadenza Touch Compact FM, Cadenza Touch Large, Vivo, Vivo met watertank, Passio Fresco, Vivaci Vriesdroog, Vivaci Vriesdroog met watertank, Solista, Brillante A300, Brillante A400, Edge, Cadenza, Comodo XL, Comodo Touch XL, Animo Optime, TempoFresh LED 3 keuze, Tempo, Tempo Touch, Tempo Small en Tempo Touch Small.
 6. De Actie geldt alleen zolang de voorraad strekt.
 7. De Actie kan niet gecombineerd worden met andere acties of aanbiedingen van Fortune Coffee.
 8. De 2022 gratis koppen zwarte koffie zijn niet inwisselbaar voor een korting en kunnen niet omgeruild worden voor andere producten of diensten van Fortune Coffee.
 9. Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden evenals met de beslissingen die Fortune Coffee in geval van overmacht verplicht is te nemen voor een goed verloop van de Actie.
 10. Fortune Coffee behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website www.fortune.nl/actievoorwaarden-2022koppenkoffiegratis worden getoond.
 11. Fortune Coffee is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 12. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fortune Coffee.
 13. In het geval je een opmerking, vraag of klacht hebt over deze Actie dan kun je contact opnemen met Fortune Coffee op het nummer 0800 -1012 of mailen naar actie@fortune.nl.