Actievoorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de 'Fortune Coffee inruilweken' actie (verder te noemen: "Actie") van Fortune Coffee B.V. en de daarbij aangesloten franchiseondernemers (verder te noemen: "Fortune Coffee").
 2. De Actie loopt van 2 mei 2022 t/m 2 september 2022 (verder te noemen "Actieperiode").
 3. Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen of rechtspersonen die in het kader van zakelijke dienstverlening bij de Nederlandse Kamer van Koophandel zijn ingeschreven, in het bezit zijn van een Kamer van Koophandel nummer en actief een bedrijf exploiteren (verder te noemen: "Deelnemer").
 4. Met de Actie ontvangt Deelnemer bij inruil van de huidige koffieautomaat een inruilkorting van maximaal € 300,- op de aanschaf van een nieuwe volautomatische koffieautomaat.
 5. De Actie is geldig bij de aanschaf van een koffieautomaat uit het standaard assortiment van Fortune Coffee, zoals vermeld op de website www.fortune.nl/automaten. Met uitzondering van de Modesto Capsuleautomaat.
 6. De hoogte van de inruilkorting is afhankelijk van het type koffieautomaat dat ingeruild wordt en de staat van deze koffieautomaat. De hoogte van de inruilkorting wordt bepaald door de regionale koffieleverancier van Fortune Coffee.
 7. De Actie kan niet gecombineerd worden met andere acties of aanbiedingen van Fortune Coffee.
 8. De inruilkorting kan niet omgeruild worden voor andere producten of diensten van Fortune Coffee.
 9. Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden evenals met de beslissingen die Fortune Coffee in geval van overmacht verplicht is te nemen voor een goed verloop van de Actie.
 10. Fortune Coffee behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website www.fortune.nl/actievoorwaarden-inruilweken/ worden getoond.
 11. Fortune Coffee is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 12. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fortune Coffee.
 13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fortune Coffee.
 14. In het geval je een opmerking, vraag of klacht hebt over deze Actie dan kun je contact opnemen met Fortune Coffee via 0800 - 1012 of actie@fortune.nl.