Actievoorwaarden

Actievoorwaarden ‘Fortune Coffee Onderhandelweken'

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Fortune Coffee onderhandelweken' actie (verder te noemen: "Actie") van Fortune Coffee B.V. en de daarbij aangesloten franchiseondernemers (verder te noemen: "Fortune Coffee").
 2. De Actie loopt van 17 april 2019 t/m 16 juni 2019 (verder te noemen "Actieperiode").
 3. Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen of rechtspersonen die in het kader van zakelijke dienstverlening bij de Nederlandse Kamer van Koophandel zijn ingeschreven, in het bezit zijn van een Kamer van Koophandel nummer en actief een bedrijf exploiteren (verder te noemen: "Deelnemer").
 4. De Actie is geldig bij de aanschaf van een koffieautomaat uit het standaard assortiment van Fortune Coffee, zoals vermeld op de website www.fortune.nl/automaten. Vraag je koffieleverancier naar de mogelijkheden voor de koffieautomaat van jouw keuze.
 5. De Actie kan niet gecombineerd worden met andere acties of aanbiedingen van Fortune Coffee.
 6. De inruilkorting kan niet omgeruild worden voor andere producten of diensten van Fortune Coffee.
 7. De gegevens die Deelnemer verstrekt in het kader van de Actie worden verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid van Fortune Coffee, welke te vinden is op de website www.fortune.nl/privacy.
 8. Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden evenals met de beslissingen die Fortune Coffee in geval van overmacht verplicht is te nemen voor een goed verloop van de Actie.
 9. Fortune Coffee behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website www.fortune.nl/actievoorwaarden worden getoond.
 10. Fortune Coffee is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 11. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fortune Coffee.
 12. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fortune Coffee.
 13. In het geval je een opmerking, vraag of klacht hebt over deze Actie dan kun je contact opnemen met Fortune Coffee via 0800 - 1012 of actie@fortune.nl