Stuur je rekening in & win!

Maak kans om het bedrag van je rekening terug te winnen en besteed dit aan je eigen gekozen doeleinde! Je hoeft niet elke week je rekening in te sturen, want je inzending blijft de hele actieperiode van 1 september 2021 t/m 17 december 2021 geldig.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Heel simpel! Je vult onderstaand formulier in en je klikt op verzenden.

De rekening
De rekening moet van Fortune Coffee zijn en heeft een factuurdatum van 1 juli 2021 t/m heden. Het maakt niet uit welk factuurbedrag er staat genoteerd. Maar wat wel goed is om te weten, is dat we in verband met de kansspelbelasting maximaal € 449,- uitkeren.

Je gekozen doeleinde
De winnaars worden gekozen op basis van het gekozen doeleinde. Denk hierbij aan een gift voor een (regionaal) goed doel, materiaal voor de sportclub, een bijdrage aan een training voor het bedrijf of een make-over van de koffiecorner… Wij zijn benieuwd! ;-)

stuur-je-rekening-in-en-win

Winnaars
Elke maandag wordt de nieuwe winnaar van de week gepubliceerd.

 • Winnaar week 1: VLTV Tennisvereniging 

Actievoorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Stuur je rekening in & win!’ actie (verder te noemen: "Actie") van Fortune Coffee B.V. en de daarbij aangesloten franchiseondernemers (verder te noemen: "Fortune Coffee").
 2. De Actie loopt van 1 september 2021 t/m 17 december 2021 (verder te noemen: "Actieperiode").
 3. Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen of rechtspersonen die in het kader van zakelijke dienstverlening bij de Nederlandse Kamer van Koophandel zijn ingeschreven, in het bezit zijn van een Kamer van Koophandel nummer en actief een bedrijf exploiteren (verder te noemen: "Deelnemer").
 4. Als Deelnemer lever je een factuur aan van Fortune Coffee met de factuurdatum van 1 juli 2021 t/m heden (verder te noemen: “Factuur”) en geef je aan waar je het bedrag voor wilt winnen (verder te noemen: “Doeleinde”).
 5. We kijken op de Factuur naar het factuurbedrag exclusief BTW.
 6. Het maakt niet uit welk bedrag op de factuur staat. Alleen het maximale bedrag wat je kunt winnen is € 449,-. Dit heeft te maken met kansspelbelasting.
 7. Je kunt je Factuur en Doeleinde (verder te noemen: Deelname) insturen via www.fortune.nl/stuur-je-rekening-in-win
 8. Als je winnaar van de week bent, komt dit op de website www.fortune.nl/stuur-je-rekening-in-win te staan. De bedrijfsnaam wordt hierin vernoemd.
 9. Als je winnaar van de week bent, wordt dit vastgelegd en op social media geplaatst.
 10. Je Deelname is de gehele actieperiode geldig.
 11. De Actie is niet inwisselbaar voor een korting en kan niet omgeruild worden voor andere producten of diensten van Fortune Coffee.
 12. Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden evenals met de beslissingen die Fortune Coffee in geval van overmacht verplicht is te nemen voor een goed verloop van de Actie.
 13. Fortune Coffee behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website www.fortune.nl/stuur-je-rekening-in-win worden getoond.
 14. Fortune Coffee is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fortune Coffee.
 16. In het geval je een opmerking, vraag of klacht hebt over deze Actie dan kun je contact opnemen met Fortune Coffee op het nummer 0800-1012 of mailen naar actie@fortune.nl.