Voorwaarden actie sportvakbeurs

Actievoorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Nationale Sportvakbeurs' actie (verder te noemen: de "Actie") van Fortune Coffee B.V. (verder te noemen: "Fortune Coffee").
 2. Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen of rechtspersonen die in het kader van zakelijke dienstverlening bij de Nederlandse Kamer van Koophandel zijn ingeschreven, in het bezit zijn van een Kamer van Koophandel nummer en actief een vereniging exploiteren (verder te noemen: de "Deelnemer").
 3. Dit is een tijdelijke actie die inmiddels is verlopen.
 4. Met het ontvangen van de Actiekaart geeft Deelnemer aan mogelijk interesse te hebben in de producten en diensten van Fortune Coffee. Op basis van deze interesse zal Deelnemer worden gevraagd open te staan voor een afspraak met Fortune Coffee. Indien ja, dan wordt de afspraak ingepland op een nader te bepalen datum.
 5. Wanneer Deelnemer klant wordt van Fortune Coffee, dan ontvangt Deelnemer een 2000 koppen koffie gratis. Deelnemer wordt klant wanneer zij ofwel een koffieautomaat aanschaft, ofwel voor minimaal één (1) jaar ingrediënten afneemt bij Fortune Coffee.
 6. De Actie kan niet gecombineerd worden met andere acties of aanbiedingen van Fortune Coffee.
 7. De 2000 koppen koffie zijn niet inwisselbaar voor een korting en kan niet omgeruild worden voor andere producten of diensten van Fortune Coffee.
 8. De gratis check op de huidige koffieautomaat is exclusief het vervangen van onderdelen.
 9. De gegevens die Deelnemer verstrekt in het kader van de Actie worden verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid van Fortune Coffee, welke te vinden is op de website www.fortune.nl/privacy.
 10. Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden evenals met de beslissingen die Fortune Coffee in geval van overmacht verplicht is te nemen voor een goed verloop van de Actie.
 11. Fortune Coffee behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website worden getoond.
 12. Fortune Coffee is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fortune Coffee.
 14. In het geval u een opmerking, vraag of klacht heeft over deze Actie dan kunt u contact opnemen met Fortune Coffee op het nummer 079 - 342 53 59 of mailen naar actie@fortune.nl.