Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Koffiecorner van het jaar - Back to work edition’ actie (verder te noemen: de "Actie") van Fortune Coffee B.V. en de daarbij aangesloten franchiseondernemers (verder te noemen: "Fortune Coffee").
 2. De Actie loopt van 10 maart 2022 t/m 30 mei 2022 (verder te noemen de "Actieperiode").
 3. De prijswinnaars worden op 3 juni 2022 bekend gemaakt op de websitepagina www.fortune.nl/koffiecorner.
 4. Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen of rechtspersonen die in het kader van zakelijke dienstverlening bij de Nederlandse Kamer van Koophandel zijn ingeschreven, in het bezit zijn van een Kamer van Koophandel nummer en actief een bedrijf exploiteren (verder te noemen: de "Deelnemer").
 5. Als Deelnemer stuur je een foto inclusief toelichting in (verder te noemen: Inzending).
 6. Je kunt je Inzending per mail (actie@fortune.nl) of via het invulformulier op www.fortune.nl/koffiecorner doen.
 7. Als je deelneemt aan deze Actie ga je ermee akkoord dat wij jouw Inzending mogen delen op onze social media accounts, website en persberichten.  
 8. De Actie kan gecombineerd worden met andere acties of aanbiedingen van Fortune Coffee.
 9. De Actie is niet inwisselbaar voor een korting of andere producten of diensten van Fortune Coffee.
 10. Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden evenals met de beslissingen die Fortune Coffee in geval van overmacht verplicht is te nemen voor een goed verloop van de Actie.
 11. Fortune Coffee behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website www.fortune.nl/koffiecorner-voorwaarden worden getoond.
 12. Fortune Coffee is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Fortune Coffee.
 14. In het geval je een opmerking, vraag of klacht hebt over deze Actie dan kun je contact opnemen met Fortune Coffee op het nummer 0800 -1012 of mailen naar actie@fortune.nl.