In Oeganda gaat de koffie door, ook nu tijdens Covid

Leestijd: 5 minuten

Koffie gaat altijd door, ook in Oeganda en ook tijdens deze Covid-pandemie. We begonnen in 2010 met ons Oegandaproject waarmee we de boeren daar ondersteunden om in hun eigen levensonderhoud te voorzien via de productie en verkoop van koffiebonen. Een project dat nog steeds doorloopt en waarvan de boeren ook steeds succesvoller worden. Nu wij 25 jaar bestaan, blikken we even terug op deze 11 jaar met en voor Oeganda.

Hoe het begon

In 2010 begonnen we met dit koffieproject in Oeganda. 100 boeren deden mee en elk kreeg 300 koffieplanten inclusief scholing, begeleiding en de benodigde materialen. Samen met hun gezin bewerkten ze het land om zo via hun koffieplantage een eigen inkomen te realiseren. En dat lukte. Ze verdienden hun geld, konden kinderen naar school sturen en hun verdiensten namen toe. Ook de groep koffieboeren groeide en de oogst nam toe.

Betere materialen voor nog meer en nog betere koffiebonen

Met een groeiende groep koffieboeren en steeds meer koffiebonen die geoogst werden, kwam er ook steeds meer behoefte aan eigen voorzieningen. Zoals een koffieloods waar de oogst naartoe gebracht kon worden en elektriciteitsmasten voor de koffiesorteermachines. Wij hebben ook dit gesponsord zodat de Oegandese koffieboeren steeds grotere opbrengsten en betere kwaliteit konden leveren.

Betty Kalimi; succesvolle koffieboerin

Die investeringen bleken succesvol. In 2016 was de teelt van koffiebonen al zo goed dat ze er een jaarlijkse Oegandese koffietest mee wonnen. En in 2018 was de teelt zo groot en van zo’n kwaliteit dat wij het konden opnemen in ons assortiment. Sindsdien verkopen we de Kalimi-koffie. Een bonenkoffie vernoemd naar Betty Kalimi, een weduwe en een van de eerste deelnemers aan ons project die succesvol haar plantage wist te verdubbelen en de opbrengst ervan zo zag groeien dat ze haar kinderen naar school kan laten gaan en ze ’s avonds thuis het huiswerk kan laten maken.

Huiswerk maken dankzij elektriciteit

Net als Betty zijn er meer koffieboeren die hun plantage konden uitbreiden en met de opbrengst ervan hun gezin goed kunnen onderhouden. Dit bleek onder meer uit de vele installaties van solarlampen bij deze gezinnen thuis. Met deze lampen is er elektriciteit in huis. Een belangrijke vooruitgang want in Oeganda is het om 7 uur ’s avonds al donker. Kinderen moesten dan met paraffinelampjes hun huiswerk maken. Deze lampjes zijn heel gevaarlijk en duur waardoor het huiswerk lang niet altijd gedaan kon worden. Nu is er wel elektriciteit en kan de scholing van deze kinderen doorgaan.

Lockdown in Oeganda

Het Oegandaproject is een initiatief van het UCCF, Uganda Child Care Foundation, en van het Celebrate Hope Ministries van Pastor Fred. We bezochten ze regelmatig om te zien waar behoefte aan was en wat wij voor ze konden doen. Sinds de uitbraak van corona is dit niet meer gebeurd maar we houden nog wel contact. Want zoals we al schreven, de koffie gaat altijd door. Ook nu tijdens corona. In Oeganda is op dit moment een tweede golf aan de gang en zijn ze in een lockdown. Veel bedrijven worden hierdoor geraakt en moeten zelfs sluiten. Maar de koffie-industrie als de belangrijkste industrie van dat land, gaat gelukkig door zodat onze koffieboeren ondanks alles toch kunnen blijven werken en een inkomen blijven verdienen.

Indrukwekkend

Inmiddels zijn er ruim 1.000 koffieboeren bij dit project betrokken. En met elkaar hebben ze zelfs in dit eerste half jaar indrukwekkende cijfers opgeleverd. Zo hebben ze 161.000 kilo koffiebonen geproduceerd waarvan ruim 60% FAQ was, ‘schone koffie’. De inkomsten hiervan zijn alweer verdeeld onder de betrokken boeren. Om de gezinnen extra te ondersteunen zijn er ook spullen uitgedeeld zoals zeep, zout en vitamines.

Zaailingen voor koffieplanten

Een nieuwe ontwikkeling waar ondertussen hard aan wordt gewerkt, is een kwekerij. De verwachting is dat hier zo’n 100.000 zaailingen voor de koffieplanten geteeld gaan worden zodat de koffieboeren nog meer en nog betere kwaliteit koffiebonen kunnen telen.

Dank je voor jouw kopje Fortune-koffie!

Het Oegandaproject begon klein maar is uitgegroeid tot een succesvol en belangrijk project dat steeds meer gezinnen daar een toekomst biedt. En ook hier zien we er de vruchten van. Letterlijk, in onze Kalimi-koffie. Of met de Oegandese namen die we aan onze koffiesoorten gegeven hebben. Maar misschien nog wel het meest in de betrokkenheid van iedereen bij Fortune. Met onze kennis en onze mogelijkheden om de koffie te verkopen, kunnen we die gezinnen helpen om zelfstandig aan hun toekomst te bouwen. En met elk kopje Fortune-koffie dat jij zet, help jij mee aan dit mooie project. Dank daarvoor!

Labels: